CPU AMD Ryzen 7 PRO 4750G MPK 3.6 GHz (4.4GHz Max Boost) / 12MB Cache / 8 cores / 16 threads / 65W / Socket AM4

8,500,000 

  • Số nhân : 8 ( Core )
  • Số luồng : 16 ( Thread )
  • Bảo hành: 36 tháng
47184 Hnc Amd Ryzen 7 Left Facing 850x850
CPU AMD Ryzen 7 PRO 4750G MPK 3.6 GHz (4.4GHz Max Boost) / 12MB Cache / 8 cores / 16 threads / 65W / Socket AM4