CPU AMD Ryzen 5 PRO 4650G MPK 3.7 GHz (4.2GHz Max Boost) / 11MB Cache / 6 cores / 12 threads / 65W / Socket AM4

5,800,000 

  • Số nhân : 6 ( Core )
  • Số luồng : 12 ( Thread )
  • Bảo hành: 36 tháng
49430 Hnc Amd Ryzen 5 Left Facing 850x850
CPU AMD Ryzen 5 PRO 4650G MPK 3.7 GHz (4.2GHz Max Boost) / 11MB Cache / 6 cores / 12 threads / 65W / Socket AM4