Image002
Z4534503609935 Ad4a8f1e500b104da1fe617e209e035a
785x466
mua-combo-card-do-hoa-rog-strix-rtx-4090-4080-4070-nguon-rog-rog-strix-tuf-gaming-nhan-ngay-qua-chat-01
Unnamed 768x277
Image001
Unnamed
Z4507083101158 Cd23c38856d60aa16afda80b825f0ac1
Banner 1000x500
Banner 609x343
Rog Strix Impact Iii July 2023 785x466px
Coming Soon
Z4534503644067 2d5924c3a5e5f6b67076eb0909acacc0
https://dgc.com.vn/chuong-trinh-khuyen-mai-rog-x-evangelion-2/?v=e14da64a5617-01

SẢN PHẨM MỚI

-9%
2,450,000  Còn hàng
-10%
2,990,000  Còn hàng
-10%
2,990,000  Còn hàng
-9%
2,450,000  Còn hàng
-9%
589,000  Còn hàng
-22%
1,990,000  Còn hàng
-7%
978,000  Còn hàng
-11%
820,000  Còn hàng
-25%
1,790,000  Còn hàng
-91%
1,750,000  Còn hàng
-12%
2,200,000  Còn hàng
-13%
690,000  Còn hàng
-11%
850,000  Còn hàng
-11%
2,900,000  Còn hàng
-6%
-6%
-6%
-6%
-31%
-4%
2,390,000  Còn hàng
-4%
2,390,000  Còn hàng
-8%
1,090,000  Còn hàng
-9%
590,000  Còn hàng
-25%
3,090,000  Còn hàng
-23%
309,000  Còn hàng
-5%
9,899,000  Còn hàng
-7%
14,000,000  Còn hàng
-6%
10,320,000  Còn hàng
-3%
16,500,000  Còn hàng
-6%
21,130,000  Còn hàng
-4%
21,130,000  Còn hàng
-3%
22,380,000  Còn hàng
-2%
30,630,000  Còn hàng
-12%
-11%
1,675,000  Còn hàng
-4%
21,469,000  Còn hàng
-10%
1,390,000  Còn hàng
-12%
1,540,000  Còn hàng
-2%
870,000  Còn hàng
-10%
2,850,000  Còn hàng
-10%
720,000  Còn hàng
-9%
820,000  Còn hàng
-6%
6,999,000  Còn hàng
-7%
13,790,000  Còn hàng
-7%
4,230,000  Còn hàng
-6%
Hết hàng
-19%
1,420,000  Còn hàng
-4%
10,560,000  Còn hàng
-1%
19,970,000  Còn hàng
-9%
-5%
5,890,000  Còn hàng
-25%
2,150,000  Còn hàng
-5%
8,990,000  Còn hàng
-6%
2,999,000  Còn hàng
-6%
4,950,000  Còn hàng
-4%
6,999,000  Còn hàng
-7%
5,550,000  Còn hàng
-4%
8,450,000  Còn hàng
-6%
750,000  Còn hàng
-9%
690,000  Còn hàng
-23%
3,099,000  Còn hàng
-17%
6,299,000  Còn hàng
-17%
-26%
2,599,000  Còn hàng
-38%
-39%
Hết hàng
-26%
4,449,000  Còn hàng
-36%
5,649,000  Còn hàng
-32%
2,449,000  Còn hàng
-20%
-37%
-2%
-4%
10,750,000  Còn hàng
-11%
3,459,000  Còn hàng
-28%
2,149,000  Còn hàng
-13%
3,699,000  Còn hàng
-1%
11,900,000  Còn hàng

Bộ máy tính DGCTất cả

-8%
-11%
-2%
Hết hàng
45,580,000 
Liên hệ
-3%
Hết hàng
Hết hàng

LINH KIỆN MÁY TÍNHTất cả

-9%
2,450,000  Còn hàng
-10%
2,990,000  Còn hàng
-10%
2,990,000  Còn hàng
-9%
2,450,000  Còn hàng
-9%
589,000  Còn hàng
-6%
-6%
-6%
-6%
-4%
2,390,000  Còn hàng
-4%
2,390,000  Còn hàng
-8%
1,090,000  Còn hàng
-9%
590,000  Còn hàng
-7%
14,000,000  Còn hàng
-6%
10,320,000  Còn hàng
-3%
16,500,000  Còn hàng
-6%
21,130,000  Còn hàng
-4%
21,130,000  Còn hàng
-3%
22,380,000  Còn hàng
-2%
30,630,000  Còn hàng
-7%
13,790,000  Còn hàng
-7%
4,230,000  Còn hàng
-6%
Hết hàng
-19%
1,420,000  Còn hàng
-4%
10,560,000  Còn hàng
-1%
19,970,000  Còn hàng
-9%
-6%
750,000  Còn hàng
-9%
690,000  Còn hàng
3,699,000  Còn hàng
-1%
11,900,000  Còn hàng
-43%
899,000  Còn hàng
-24%
750,000  Còn hàng
-3%
2,890,000  Còn hàng
-3%
3,490,000  Còn hàng
-3%
3,190,000  Còn hàng
-3%
15,100,000  Còn hàng
-7%
1,650,000  Còn hàng
-4%
2,580,000  Còn hàng
-13%
2,490,000 2,580,000  Còn hàng
-2%
-36%
349,000  Còn hàng
-14%
950,000  Còn hàng
28,990,000  Còn hàng
-7%
37,990,000  Còn hàng
-4%
43,990,000  Còn hàng
57,999,000  Còn hàng
52,900,000  Còn hàng
-10%
Hết hàng
-8%
Hết hàng
-8%
Hết hàng
1,199,000 
Liên hệ
-7%
550,000  Còn hàng
-4%
1,050,000  Còn hàng
-10%
Hết hàng
-10%
Hết hàng
-3%
1,150,000  Còn hàng
-3%
-3%
-3%
-7%
-7%
-5%
Hết hàng
-14%
319,000  Còn hàng
-8%
339,000  Còn hàng

Màn hình - MonitorTất cả

-31%
-25%
3,090,000  Còn hàng
-5%
9,899,000  Còn hàng
-6%
6,999,000  Còn hàng
-5%
5,890,000  Còn hàng
-25%
2,150,000  Còn hàng
-5%
8,990,000  Còn hàng
-6%
2,999,000  Còn hàng
-6%
4,950,000  Còn hàng
-4%
6,999,000  Còn hàng
-7%
5,550,000  Còn hàng
-4%
8,450,000  Còn hàng
-23%
3,099,000  Còn hàng
-17%
6,299,000  Còn hàng
-17%
-26%
2,599,000  Còn hàng
-38%
-39%
Hết hàng
-26%
4,449,000  Còn hàng
-36%
5,649,000  Còn hàng
-32%
2,449,000  Còn hàng
-20%
-37%
-2%
-4%
10,750,000  Còn hàng
-11%
3,459,000  Còn hàng
-28%
2,149,000  Còn hàng
-13%
-21%
-11%
3,550,000  Còn hàng
-14%
5,649,000  Còn hàng
-18%
2,450,000  Còn hàng
-6%
2,900,000  Còn hàng
-12%
-19%
5,490,000  Còn hàng
-26%
5,190,000  Còn hàng
-9%
4,550,000  Còn hàng
-12%
6,249,000  Còn hàng
-12%
6,490,000  Còn hàng
-22%
2,249,000  Còn hàng
-6%
1,600,000  Còn hàng
-15%
-8%
5,900,000  Còn hàng
-13%
6,299,000  Còn hàng
-14%
-21%
2,369,000  Còn hàng
-25%
-21%
Hết hàng
2,599,000 
Liên hệ
-10%
-9%
-9%
9,399,000  Còn hàng
-11%
8,489,000  Còn hàng
-21%
3,149,000  Còn hàng
-13%
-30%
3,490,000  Còn hàng
-5%
-11%
7,890,000  Còn hàng
-10%
4,650,000  Còn hàng
-23%
-33%
-11%
2,669,000  Còn hàng
-11%
2,229,000  Còn hàng
-31%
-10%